Oprocentowanie lokat w Alior Banku

Oprocentowanie-lokat-w-Alior-Banku---

Rynek lokat bankowych nie jest już tak atrakcyjny jak kiedyś – również dlatego, że oprocentowanie stóp procentowych jest rekordowo niskie. Jak na tym tle wygląda Alior Bank?

Nie tylko stopy procentowe decydują o atrakcyjności rynku lokat bankowych. Jest co najmniej kilka innych elementów przesądzających o tym, że ciągle warto deponować pieniądze w bankach na rachunkach chronionych w 100% przez BFG.

Czy warto inwestować w lokaty bankowe?

Lokaty bankowe przeznaczone są dla osób, które mają pewne nadwyżki finansowe. Nie chcą ryzykować na rynkach inwestycyjnych, ale nie chcą też trzymać swoich oszczędności w domach. Wybierają lokaty bankowe, dzięki którym można zarobić pieniądze i – co najważniejsze – nie można ich stracić, bowiem czuwa nad nimi Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poza tym w każdej chwili takie środki można wycofać z banku, choć niestety wiąże się to najczęściej z utratą odsetek.

Jaki wybrać rodzaj lokat?

Nie jest to sprawa prosta. Najczęściej klienci wybierają standardowe lokaty terminowe – przede wszystkim krótkoterminowe z możliwością odnowienia. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się lokaty średnio- i długoterminowe, ale jest to zrozumiałe, ponieważ niewiele osób chce zamrażać swoje pieniądze na rok czy dwa lata, nie mając możliwości zerwania umów bez utraty odsetek. Sięgają również po lokaty rentierskie, strukturyzowane, progresywne czy polisolokaty. Decydując się na konkretną ofertę, należy dokładnie przeanalizować jej warunki, w tym wysokość oprocentowania, częstotliwość kapitalizacji odsetek czy odnawialność lokaty.

Najwyższe oprocentowanie lokat

Atrakcyjność lokaty bankowej nadal postrzegana jest przez pryzmat wysokiego oprocentowania. Najwyższe w chwili obecnej nie przekracza 4 proc. Jest to oferta trzymiesięcznej lokaty mBanku, trzymiesięcznej Lokaty Promującej Eurobanku oraz Lokaty Happy Idea Banku. Na czołowych miejscach w rankingach lokat bankowych nie ma propozycji Alior Banku. Niemniej warto sprawdzić ofertę lokat tego banku, bowiem Alior Bank wcześniej miał naprawdę ciekawe propozycje depozytowe.

Alior Bank przekonuje

Tymczasem Alior Bank stara się przekonać swoich klientów do swojej oferty. Proponuje dwa rodzaje lokat terminowych:

  • standardowe o oprocentowaniu stałym (1,- 2-, 3-, 4-, 6-, 10-, 12-, 24-miesięczne) oraz zmiennym (2- i 3-letnie);
  • internetowe o oprocentowaniu stałym (10-dniowe).

Oczywiście, warto zainteresować się tym, co bank proponuje klientowi, który decyduje się na ofertę tego banku. Jest to:

  • oprocentowanie w wysokości 2,2 proc. na lokacie 2-letniej w PLN, a na rocznej w USD – 0,9 proc.;
  • możliwość wybrania waluty (USD, euro, PLN, funty brytyjskie oraz franki szwajcarskie);
  • niskie kwoty minimalne, w PLN od 1 tys. zł, natomiast w pozostałych walutach – 200 euro, 200 dolarów amerykańskich czy 200 franków szwajcarskich;
  • możliwość założenia dowolnej liczby lokat na dowolne kwoty.

Ważna odnawialność

Dla klienta ważne jest, czy oferowana lokata jest odnawialna, czy nie (odnawialna, czyli taka, kiedy klient po wygaśnięciu umowy nie musi podpisywać kolejnej na nowych warunkach: lokata automatycznie się odnawia na tych samych warunkach – jeżeli oczywiście jej właściciel wyrazi na to zgodę). Dobrze też wiedzieć o tym, że odnowieniu może ulec:

  • kapitał wraz z odsetkami,
  • tylko kapitał, a odsetki mogą zostać przelane na wskazany rachunek bankowy Alior Banku.