MBANK: limity dzienne wypłat gotówki

MBANK:-limity-dzienne-wypłat-gotówki

Zawierając umowę do konta bankowego, na ogół ustalamy dzienne limity różnych transakcji. Oznaczają one, ile w ciągu jednego dnia możemy wybrać gotówki z bankomatu, czy też do jakiej wysokości możemy realizować płatności bezgotówkowe. Jakie limity dzienne wypłat gotówkowych obowiązują w mBanku?

Klienci posiadający konto i kartę w MBANKU mogą jednorazowo wypłacić z bankomatu sieci Euronet maksymalnie 2 900 zł lub 3 900 zł w zależności od typu bankomatu. Natomiast w sieci Planet Cash –  3000 zł, w sieci BZ WBK limit ten jest trochę wyższy i wynosi –  6 000 zł. W przypadku, gdy chcemy jednorazowo za pomocą bankomatów tych sieci wypłacić większe kwoty, oczywiście w ramach ustalonego do naszej karty debetowej dziennego limitu wypłat, wtedy środki należy pobierać w kilku częściowych wypłatach.

MasterCard PayPass

Dzienny limit wypłat gotówki dla karty MasterCard PayPass w MBANKU jest ustalony domyślnie na 5 000 zł z 5 transakcjami. Natomiast maksymalny limit dzienny dla tej karty klient może ustawić na 50 000 zł i 15 transakcji. Miesięczny limit domyślny dla karty MasterCard PayPass jest ustalony na 100 000 zł i na 100 transakcji. W serwisie transakcyjnym można zmienić ustawienia i ustanowić miesięczny limit na 1 000 000 zł i 9 999 transakcji.

MasterCard Debit Gold

Dla karty MasterCard Debit Gold dzienny limit gotówki domyślnie jest ustalony na 10 000 zł i na 5 transakcji. Maksymalny limit dzienny dla tej karty może klient mBANKU ustawić na 50 000 zł i na 15 transakcji. Miesięczny domyślnie ustawiony limit wypłat jest ustalony na kwotę 100 000 zł i na 100 transakcji. W ramach samodzielnych ustawień klient może je zmienić maksymalne wartości na 1 000 000 zł i 9 999 transakcji.

Visa PayWave

Dzienny limit wypłat gotówki dla karty VISA PayWave jest ustalony domyślnie na 5 000 zł i 5 transakcji. Właściciel karty może zmienić limity i samodzielnie ustalić je na maksymalną kwotę 50 000 zł i liczbę 15 transakcji.

Visa IzzyKARTA

Dla karty Visa izzyKARTA dzienny limit wypłat gotówki jest ustalony domyślnie na 200 zł i 5 transakcji. Posiadacz karty może zmienić domyślne ustawienia i ustanowić maksymalny dostępny dla tej karty limit do wysokości 1 000 zł.

Visa Electron

Dzienny limit wypłat gotówki dla karty Visa Electron eMAX jest domyślnie ustawiony na wysokość 2 000 zł i 5 transakcji. Klient mBANKU może go samodzielnie zmienić na wysokość do 30 000 zł.

Visa Classic

Dla karty Visa Classic eMAX walutowy EUR domyślnie ustawiony dzienny limit wypłat gotówki wynosi 2 000 zł z 3 transakcjami. Natomiast po zmianie może wynosić do 12 500 zł.

Limit kart kredytowych

Limit transakcji gotówkowych dla kart kredytowych wynosi maksymalnie 50% przyznanego kredytu. Musimy jednak pamiętać, że dla wypłat gotówki z karty kredytowej nie obowiązuje okres bezodsetkowy.