Infolinia Bank BGK

Infolinia-Bank-BGK

Strategię Banku Gospodarstwa Krajowego można zawrzeć w jednym zdaniu: BGK jest bankiem państwowym, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji tych zadań.

Przekładając na mniej skomplikowany język – BGK wspiera m.in. polskie firmy, daje im swoje poparcie i gwarancje w zabiegach o kredyty. Mając gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, banki nie są już tak rygorystyczne dla polskich przedsiębiorców.

To tylko ułamek działalności BGK

Działalność BGK to nie tylko poręczenia i gwarancje dla polskiej przedsiębiorczości. Pamiętać należy, że wspiera on również polskich studentów w ich zabiegach o kredyty studenckie. Bez poręczeń BGK prawdopodobnie nie istniałaby tego rodzaju pomoc finansowa, a wielu młodych ludzi nie stać byłoby na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. To nie wszystko: BGK podejmuje również wiele innych działań, stosując poręczenia i gwarancje przy finansowaniu rozmaitych programów dotyczących rozwoju gospodarczego. Aby otrzymać na ten temat wyczerpujące informacje, można skontaktować się z bankiem (o co BGK również dba).

Warto poznać kontakt z BGK

Do dyspozycji swoich klientów BGK pozostawia kontakt telefoniczny, elektroniczny oraz pocztowy.

  • Adres centrali: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
  • Kontakt elektroniczny: [email protected] lub bgk.pl.
  • Recepcja Centrali Banku: tel. 22 595 59 99 lub 22 599 80 95.

Są to najważniejsze informacje na temat bezpośredniego kontaktu z BGK. Można również zasięgnąć informacji bądź zgłosić swoje zastrzeżenia poprzez infolinię, która jest czynna w godzinach 7.30–17.30.

Ważne połączenia

Infolinia udostępniana przez banki klientom jest dla nich bardzo ważnym narzędziem informacyjnym, więc często jest przez nich odwiedzana. Czasami trudno uzyskać połączenie z konsultantami bankowymi i trzeba na nie długo czekać. To jednak jedyny mankament infolinii. Z infolinią BGK można połączyć się, dzwoniąc pod następujące numery:

  • 801 667 655,
  • 22 596 59 00,
  • faks: 22 627 03 78.

Zasady składania reklamacji

Zasady składania reklamacji są dokładnie opisane na stronie internetowej banku. Można je składać w formie pisemnej, czyli za pośrednictwem poczty, kuriera, faksu lub poczty elektronicznej, a także bezpośrednio w oddziałach banku. Reklamacje można składać za pomocą telefonu, infolinii lub osobiście w oddziałach banku. Bank może zażądać dodatkowych informacji, na co należy być przygotowanym.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje powinny być rozpatrzone w jak najkrótszym czasie (nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia reklamacji). W szczególnych przypadkach termin może być przedłużony do nawet 90 dni. Jeżeli uznamy, że odpowiedź na naszą reklamację nas nie satysfakcjonuje, możemy się od niej odwołać.

Trzeba też wiedzieć, że Bank Gospodarstwa Krajowego podlega nadzorowi KNF.